Stage

In de verdiepingsfase van HBO-ICT volg je een stage. De stage die je uitvoert in een bedrijf is de eerste opdracht waarbij je zelfstandig in de praktijk werkt. Wel kun je zowel vanuit het bedrijf als vanuit de opleiding rekenen op een passende begeleiding.

Foto: Bob Bronshoff

Tijdens de stage werk je minimaal 100 dagen aan een opdracht of verschillende opdrachten die passen bij jouw richting. Tijdens het studieonderdeel Job Orientation wordt voorlichting gegeven over wanneer en hoe je aan een stageplaats komt en wat er verder allemaal bij komt kijken. De verdiepingsfase sluit je af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. Uiteraard zijn de eisen voor de afstudeerstage hoger dan die voor de stage: je wordt in dit laatste deel van je opleiding beschouwd als een juniorprofessional.

Stagebureau

Bij het stagebureau van HBO-ICT komen het hele jaar door verzoeken van bedrijven voor stageplekken binnen. Deze stageplekken staan in de Stagebank HBO-ICT. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een bedrijf.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 1 juni 2021