Hogeschool van Amsterdam

Checklist intake-assessment

Doorloop deze checklist om te bekijken of het zinvol is om een intake-assessment voor toelating aan te vragen. Dit assessment kost namelijk € 175,-. Kun je niet op alle vragen een ‘ja’ antwoorden, dan ben je er nog niet klaar voor om het intake-assessment aan te vragen.

De ICT-sector is hierin een breed begrip. Het omvat alle werkzaamheden waarbij ontwerp, ontwikkeling, onderhoud of keuze van ICT-systemen centraal staan. Op het intake-assessment gaan we je vragen bij welke organisaties je werkt of hebt gewerkt. Kun je deze bedrijven en de uitgevoerde werkzaamheden noemen?

Een mbo-werk- en denkniveau houdt in dat je zelfstanding routinematig werk uitvoert of hebt uitgevoerd. Heb je dat gedaan en kun je dat beschrijven?

Denk aan een ontwerpdocument, een bouwdocument (bijvoorbeeld broncodes), een projectplan, een implementatieplan, een evaluatie (wat is jou rol geweest?), broncodes van gemaakte applicaties, etc. Kun je op het intake-assessment deze bewijsmaterialen laten zien?

Een havo-student begint op de havo in klas 1 met Engels op A2 niveau (ERK) en zou gedurende de havo-opleiding niveau B2 moeten bereiken op leesvaardigheid (in het centraal examen wordt alleen leesvaardigheid getoetst). Voor de andere vaardigheden, spreken, luisteren en schrijven is er geen centraal examen maar wordt verwacht dat het niveau B1 of B1+ gedurende het jaar wordt gehaald. Dit zijn hogere niveaus dan het uitstroomniveau van een mbo-opleiding.

De lesdagen zijn iedere maandag- en donderdagavond van 18.40 uur-22.00 uur op de leslocatie van de Hogeschool van Amsterdam (de Amstelcampus). Af en toe zijn er ook op de dinsdag- en/of woensdagavond onderwijsactiviteiten op de Hogeschool van Amsterdam.

Het aantal van 20 uur per week is afhankelijk van je eigen leersnelheid en begrip. Soms is het meer, soms is het minder. Lees hier meer over het aantal contacturen en zelfstudie-uren die deze studie vergt.

Als je via deze checklist tot de conclusie komt dat het zinvol is om een intake-assessment aan te vragen, dan is het belangrijk te weten dat je voorafgaand aan het assessment een portfolio moet inleveren met daarin een aantal bewijsstukken. Klik hier voor meer informatie over het intake-assessment (handleiding toelating HBO-ICT) en het samen te stellen portfolio (format portfolio toelatingsassessment HBO-ICT).

Heb je vragen over het intake-assessment, of wil je een intake-assessment aanvragen? Stuur dan een e-mail naar ict-deeltijd@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 4 maart 2021