Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

HBO-ICT: Cyber Security

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2020 voor studiejaar 2020-2021. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

De leerroutes Business IT & Management, Game Development, Software Engineering, Cyber Security en Technische Informatica zijn onderdeel van de opleiding HBO-ICT. De officiële naam waaronder de leerroutes bekend zijn bij DUO en Studielink is HBO-ICT. Tijdens de studiekeuzecheck maak je je definitieve keuze voor een van de leerroutes (Let op: Cyber Security heet in Studielink nog System and Network Engineering).

De studiekeuzecheck (SKC) bestaat uit een theorietoets en het geven van een presentatie over het gemaakte huiswerk, een college en kleine projectopdracht.

De studiekeuzecheck voor studiejaar 2019-2020 kan worden gevolgd op: 1, 4, 8 en 11 juli 2019 van 10.00-15.45 uur.

Ter voorbereiding op de studiekeuzecheck vul je tijdens je inschrijving in Studielink een online vragenlijst in. Vanaf januari ontvang je een uitnodiging voor de Studiekeuzecheck. Twee weken voor de Studiekeuzecheck ontvang je van HBO-ICT een link naar webcolleges en een programmeeropdracht. Specifieke programmeerkennis is hiervoor niet vereist. De voorbereiding op de studiekeuzecheck kost je ongeveer vier uur.

Neem je laptop mee naar de Studiekeuzecheck!

Na de studiekeuzecheck krijg je een studiekeuzeadvies. Dit advies is gebaseerd op:

  • toets webcolleges (huiswerkopdracht)
  • Presentaties programmeeropdracht van Kahn Academy (huiswerkopdracht)
  • Actieve bijdrage aan de teamopdracht

Binnen twee weken na de Studiekeuzecheck krijg je via de mail een studiekeuzeadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 juni 2019