Hogeschool van Amsterdam

Basisfase

HBO-ICT: Business IT & Management

In het eerste anderhalf jaar krijg je vakken die de basis vormen voor alle ICT’ers en werk je tijdens projecten in (multidisciplinaire) teams aan producten voor echte opdrachtgevers. Tegelijk volg je specifieke vakken die je voorbereiden op je gekozen leerroute.

 

Projecten

Centraal in het leerplan van de basisfase staan drie grote projecten, Fasten Your Seatbelts, Agile Development en een project binnen jouw leerroute. Het eerste en het derde project voer je uit met studenten van jouw leerroute; Agile Development is een multidisciplinair project waarin je leert samenwerken met andere disciplines uit de ICT. 

In een project werk je samen aan een product voor een opdrachtgever. Uiteraard doe je dit in een team. Er zijn daarbij ook workshops en trainingen waarin je kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt om het project succesvol af te ronden. Uitgangspunt van elk project is een op te leveren eindproduct, zoals een nieuwe attractie voor in de Openbare Bibliotheek Amsterdam of een nieuw systeem om je aanwezigheid in de digitale wereld te organiseren.

Professional Skills

Gedurende de hele basisfase loopt naast de projecten het programma Professional Skills, waarin aandacht wordt besteed aan projectvaardigheden, communicatieve vaardigheden en loopbaanbegeleiding.

Vakken 

Naast de projecten en Professional Skills heb je in elk semester een aantal vakken. In de vakken leer je op verschillende manieren: via hoorcolleges, werkcolleges, practica, opdrachten en miniprojecten.

Steeds ben je bezig met het verwerven van de (sub-)competenties die je nodig hebt om een goede ICT’er te worden.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Lees hierover meer op de pagina Bindend studieadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 oktober 2019