Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

HBO-ICT: Game Development

Bij deze opleiding heb je minimaal 21 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 21. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten

De gemiddelde werkgroep bij HBO-ICT bestaat uit ongeveer 30 studenten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 19 uren alleen met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. 

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je loopbaanbegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. 

Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend studieadvies

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 21 december 2018