Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeuse (jaar 1) en de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit twee semesters. Per semester volg je twee modulen van 8 weken en een module van 4 weken. In het eerste semester staat het thema Gezond Bewegen centraal. Hoe en waarom bewegen gezonde mensen? Je leert over anatomie, pathologie, fysiologie en psychologie en je doet praktische vaardigheden op zoals het testen van de spierkracht- en lengte.

Tijdens semester 2 leer je wat je als fysiotherapeut moet weten en moet kunnen bij de meest voorkomende aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat zoals sportletsel, nek- en rugpijn, artrose en schouderklachten.

Studieprogramma: verbinding onderdelen

Het studieprogramma van de opleiding Fysiotherapie kent geen losse vakken; alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. In kennislabs ga je met je klas actief aan de slag met de theorie uit de colleges. Vervolgens train je binnen de praktijklabs met twee klassen tegelijk de fysiotherapeutische vaardigheden. Je krijgt de lessen van docent-fysiotherapeuten en hier worden ook ouderejaarsstudenten bij betrokken. Al vanaf het eerste jaar leer je hoe je jouw fysiotherapeutisch handelen kunt onderbouwen vanuit recent wetenschappelijk onderzoek (EBP).

Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals. Je krijgt bijvoorbeeld vanaf het tweede studiejaar gezamenlijk onderwijs met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie.

Minor en afstuderen

In je derde jaar volg je een minor naar keuze over een onderwerp waarmee je je wilt profileren op de arbeidsmarkt. Het laatste studiejaar staat in het teken van afstuderen. Je maakt een bachelor thesis groepsopdracht (inclusief een innovatie opdracht) en volgt je laatste grote stage waarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

Digitaal onderwijs leersysteem

Bij de opleiding Fysiotherapie maken we gebruik van modern onderwijs. Dit heeft als doel jou als fysiotherapeut in opleiding uit te dagen en het studeren interessanter en leuker maken. De opleiding gebruikt een volledig digitaal onderwijs leersysteem en biedt ook de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen, zodat je ook je boeken digitaal tot je beschikking hebt (BSL Academy). Zo kun je waar en wanneer je dat wilt studeren en trainen.

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. In het eerste semester krijg je 5 lessen met je klas en maak je individueel kennis met je studentbegeleider. Deze studiebegeleider is je eerste aanspreekpunt op de opleiding. Ook kun je met veel vragen terecht bij je studentmentor: een ouderejaarsstudent die aan jouw klas gekoppeld is. Gedurende de opleiding nemen de groepslessen af en gaan over in individuele gesprekken. Hoeveel dat er zijn hangt af van je persoonlijke omstandigheden en studieverloop.

Professionele vorming

Studeren is meer dan alleen een opleiding volgen. Aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling is van groot belang.

Omdat dit voor iedereen iets anders betekent, zijn er vrije studiepunten waarmee je zelf richting kunt geven aan je persoonlijke, professionele vorming. Je hebt verschillende mogelijkheden om activiteiten te doen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld cursussen, klassenvertegenwoordiger, vrijwilligerswerk, extra stages of helpen bij studiekeuzeactiviteiten als open dagen of proefstuderen.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 26 oktober 2021