Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Fysiotherapie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op!  Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. 

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Voor de opleiding Fysiotherapie gelden geen aanvullende eisen. Als je geen vakken Biologie, Engels en Wiskunde hebt gehad tijdens je vooropleiding wordt het wel aangeraden om een opfriscursus te volgen.  

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 juni 2020