Hogeschool van Amsterdam

Proefstuderen

Fysiotherapie

Ervaren hoe het is om te studeren aan de opleiding Fysiotherapie? Kom proefstuderen! Proefstuderen is bedoeld voor studiekiezers die in studiejaar 2020-2021 met de opleiding willen beginnen.

Je volgt tijdens het proefstuderen lessen over onderwerpen uit het eerste jaar van de opleiding. Ook krijg je vooraf een huiswerkopdracht toegestuurd. Je krijgt zo een voorproefje van de sfeer en het niveau van de opleiding.   

Op de proefstudeerdag volg je samen met andere studiekiezers een theorie- en een praktijkles en kun je vragen stellen aan studenten en de docent(en).  

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

 • Wat is Fysiotherapie?
 • Les en praktijklab Inspectie en palpatie 
 • Bespreken voorbereidende opdracht
 • Rondleiding 
 • Vragen aan studenten en docent 

Tijdens het proefstuderen krijg je les in de onderdelen Inspectie en palpatie. In de fysiotherapie betekent inspecteren hetzelfde als observeren of waarnemen maar met de bedoeling er een oordeel aan te geven. Het betreft dan gericht observeren en waarnemen van houdingen en bewegingen. Gericht waarnemen betekent dat de fysiotherapeut op zoek is naar bepaalde aspecten van houdingen en bewegingen. Maar, waar kijk je nu eigenlijk precies naar? Waar let je op? Waar moet je niet op letten?

Tijdens het praktijklab voer je opdrachten uit die te maken hebben met inspecteren. Je leert het onderscheid tussen 'kijken' & 'zien' en 'observeren' & 'interpreteren'. Je ontdekt dat je vrijwel alleen ziet waarnaar je op zoek bent. Je reageert sneller vanuit je intuïtie dan met je verstand. Hoe jij denkt, bepaalt sterk wat je ziet. Zonder vooroordeel kijken lijkt onmogelijk.

Als fysiotherapeut moet je je goed bewust te zijn bij de inspectie van deze blinde vlek. Immers, op die gegevens baseer je mede je uiteindelijke conclusie en beleid.

Zorg dat je de onderstaande opdrachten uitvoert ter voorbereiding op het proefstuderen.  

Bekijk de volgende video’s:

Voer onderstaande opdrachten uit en neem de antwoorden en je beschrijving mee:

 • Observeer een aantal mensen in je directe omgeving in hun manier van bewegen. Probeer hun houdingen en bewegingen zodanig onder woorden te brengen aan iemand uit je omgeving dat de ander het beweeggedrag kan imiteren. Schrijf dit op. Laat vervolgens die wijze van bewegen uitvoeren. Was dat de oorspronkelijke manier van bewegen? Noteer je bevindingen.
   
 • Observeer mensen in een houding of beweging in je directe omgeving en probeer de verschillende aspecten van een 'gezonde' houding en beweging te benoemen.
   
 • Zoek op internet op:
  - Wat is palperen?
  - Welke technieken van palpatie kun je benoemen? Geef van elk een voorbeeld van toepassing.
   
 • In de proefles gaan we botstructuren van het onderbeen bij elkaar lokaliseren en palperen. Ook gaan we de musculus triceps surea bij elkaar ‘in kaart brengen’. Zoek op internet naar de botten van het onderbeen en naar de bovengenoemde spier. Probeer daarbij ook de benaming in het Latijn aan te geven.

Neem een sportbroekje mee naar de proefstudeerdag! 

In studiejaar 2019-2020 kun je proefstuderen op één van de volgende data: 

 • Woensdag 27 november 2019: 13.00-16.00
 • Woensdag 18 december 2019: 13.00-16.00
 • Woensdag 12 februari 2020: 13.00-16.00
 • Woensdag 11 maart 2020: 13.00-16.00
 • Woensdag 25 maart 2020: 13.00-16.00: let op, afgelast! 

 • Woensdag 15 april 2020: 13.00-16.00  

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 16 maart 2020