Hogeschool van Amsterdam

Stage

Fysiotherapie

Vanaf het eerste jaar maak je kennis met de beroepspraktijk via stages. Je kunt onder andere stage lopen in een particuliere praktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. In totaal loop je vijftig weken stage waaronder een snuffelstage in het eerste jaar, acht weken in het tweede jaar en veertig in het derde en vierde jaar.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Tijdens de werkveldoriëntaties in het eerste jaar toets je in hoeverre het geleerde in het onderwijs ook daadwerkelijk overeenstemt met de praktijk. Je stelt het beeld dat je zelf hebt van het werken als fysiotherapeut bij, of scherp je dat aan.

In het tweede jaar volg je een juniorstage van acht weken. Het gaat hierbij om een oriëntatie op het beroep en beoordelen of je opgedane competenties aansluiten bij de praktijk. Je observeert de dagelijkse praktijk en gaat, onder supervisie van de stagebegeleider, diagnosticeren en behandelen.

In het derde en vierde jaar loop je twee seniorstages van ieder twintig weken, waarin je jezelf steeds meer ontwikkelt tot het niveau van een startende fysiotherapeut. Op je stage zul je zien dat de problemen die patiënten ervaren in hun dagelijks leven helemaal niet zo eenvoudig en enkelvoudig zijn. Bij de seniorstages in jaar 3 en 4 wordt een hoge mate van zelfstandigheid van de studenten verwacht.

Stage in het buitenland

De Hogeschool van Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk in het buitenland. Stage lopen in het buitenland behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Ambitieuze studenten die zelf actie ondernemen, kunnen gebruikmaken van deze internationale contacten. Wel verbindt de opleiding daar zekere voorwaarden aan, onder andere dat je alleen stage kunt lopen op een plek waar iemand met een Nederlands diploma Fysiotherapie aanwezig is om je te begeleiden. Indien je hierin interesse hebt, is het verstandig om hier het eerste jaar al actie op te ondernemen en je te oriënteren.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 augustus 2019