Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Fysiotherapie

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

CONTACTTIJD

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit kennis- en praktijklabs, waarbinnen activerende colleges, praktijk- en projectvaardigheden centraal staan. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is minimaal 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

ZELFSTUDIE

Naast de contacttijd besteed je ca. 23 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Een bijbaan naast je studie?

De studiebelasting bedraagt ongeveer 40 uur per week. Daarin zijn contacturen met docenten, student-assistenten, oefenmomenten met medestudenten en zelfstudie-uren opgenomen. Studenten geven aan dat ze 40 uur per week aan hun studie kwijt zijn. Het merendeel van onze studenten heeft in het weekend een bijbaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 augustus 2019