Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een mbo-diploma (niveau 4) of havo- of vwo-diploma. Er gelden geen extra eisen. Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de juiste vooropleidingseisen, dan kun deelnemen aan een toelatingsassessment in de vorm van de 21+ toets.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

BUITENLANDS DIPLOMA

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

TAALSCHAKELTRAJECT

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 4 maart 2021