Studielast

Ad Frontend Design & Development

Als student bij de Hogeschool van Amsterdam neem je verantwoordelijkheid over je eigen leren en professioneel handelen. Er wordt verwacht dat je 5 dagen per week aanwezig bent. Tijdens je aanwezigheid werk je aan opdrachten, volg je werkcolleges of talks en kan je gebruik maken van begeleiding en medestudenten.

CONTACTTIJD en Zelfstudie

De Ad Frontend Design & Development werkt met het studiomodel. Daarom ben je de hele week aanwezig. Formele contactmomenten bestaan uit talks, workshops, planning- en reviewsessies en daar omheen ben je zelfstandig of met jouw team aan leertaken bezig en is er een squad-leader of co-teacher aanwezig. Het aantal formele contacturen per week in het eerste jaar van de opleiding is 24. Contacturen worden berekend in eenheden van 50 minuten. Je bent dagelijks van negen tot vijf bezig.

Zelfstudie

Omdat het een voltijdopleiding met studiomodel betreft heb je naast de contacttijd op de HvA vrijwel geen huiswerk.

BINDEND STUDIEADVIES (BSA)

In het eerste studiejaar moet je minimaal 45 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je dit minimale aantal studiepunten niet, dan geeft de HvA je, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden, een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 juli 2021