Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Ad Frontend Design & Development

Je wordt tot de Ad Frontend Design & Development (FDND) toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen voor deze opleiding

Ad FDND is gericht op ambitieuze mbo-4 studenten (bij voorkeur van relevante mbo-opleidingen zoals mediavormgeving en ICT) die breed inzetbaar willen zijn en daarmee een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast is de Ad geschikt voor havisten en vwo’ers die graag een tweejarige praktische hbo-opleiding willen volgen, en meteen ervaring willen opdoen in het bedrijfsleven.

Ben je niet in het bezit van een deze diploma’s en ben je 21 jaar of ouder of heb je een buitenlands diploma? Bekijk dan de extra toelatingsmogelijkheden.

Let op: De AD Frontend Design & Development is een Nederlandstalige opleiding.

The Associate Degree Frontend Design and Development is Dutch spoken course.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?

Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek .

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taalschakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 18 januari 2022