Studielast

Deze opleiding biedt studenten 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentames. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 18. Een contactuur is een onderwijsuur van 45 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 22 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend Afwijzend Studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.


Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 juni 2021