Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Forensisch Onderzoek

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen (100). Daarom vindt er een selectie plaats.

Aanvullende eisen
  N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
         
Vwo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanbevelingen

Om de kans op een succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten hebben we een aantal adviezen.

Leerlingen met het profiel N&T adviseren wij Biologie erbij te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt.

Leerlingen met het profiel N&G adviseren wij Natuurkunde te kiezen. 

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

 

Ontbrekende vakken of verkeerd profiel

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een of meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema), dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

Heb je examen havo/vwo gedaan met een profiel waar in bovenstaand schema ' niet toelaatbaar' staat, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van het profiel N&G.

De profielvakken van het profiel N&G zijn Wiskunde A of B, Natuurkunde/NLT, Biologie en Scheikunde. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 september 2019