Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Forensisch Onderzoek

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema. 

Aanvullende eisen
N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra
eisen

Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen (100). Daarom vindt er een selectie plaats.

Heb je een N&T profiel en wil je de kans op succesvolle afronding van je opleiding vergroten? Kies Biologie erbij, als jouw school die mogelijkheid biedt. Heb je het profiel N&G kies dan Natuurkunde.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taalschakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taalschakeltraject.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je examen havo/vwo gedaan met een profiel waar in bovenstaand schema ' niet toelaatbaar' staat, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van het profiel N&G.

De profielvakken van het profiel N&G zijn Wiskunde A of B, Natuurkunde/NLT, Biologie en Scheikunde. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 februari 2021