Hogeschool van Amsterdam

Meelopen

Helaas biedt deze opleiding geen mogelijkheid om een dag mee te lopen met een student. De interesse is overweldigend en vele malen groter dan het totaal aantal studenten (Forensisch Onderzoek is een numerus fixus opleiding met 100 eerstejaarsstudenten).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 oktober 2019