Hogeschool van Amsterdam

Meelopen

Helaas biedt deze opleiding geen mogelijkheid om een dag mee te lopen met een student. De interesse is overweldigend en vele malen groter dan het totaal aantal studenten (Forensisch Onderzoek is een numerus fixus opleiding met 70 eerstejaarsstudenten).

Wil jij toch graag weten hoe het leven van een student Forensisch Onderzoek eruit ziet? Loop dan virtueel mee via Snapchat of bekijk de filmpjes op de website.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 2 oktober 2018