Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Contacttijd

Deze leerroute biedt studenten gemiddeld 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens en examens. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Je draait twee dagen in de week mee in een school. De andere drie dagen werk je aan je challenges. Dat doe je samen met medestudenten, op de Hogeschool van Amsterdam, de stageschool of thuis. Of je verdiept je in kennis en vaardigheden die je tijdens je opleiding en later in je beroep nodig hebt.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 januari 2021