Specialisaties Finance, Tax and Advice

Tax advice of Finance advice

Waar ligt je hart? Bij Finance of Tax?

In dit jaar maak je ook de keuze tussen Tax Advice en Finance Advice. Deze twee specialisaties bieden je de mogelijkheid om de richting te kiezen waar jouw hart het meeste ligt. Bij beide richtingen is het jaar opgedeeld in vier blokken. Daarin leer je alles over de verschillende klantgroepen, zoals de particuliere klant en zakelijke klant. Daarnaast wordt in de blokken aandacht besteed aan onder andere risicomanagement en internationaal ondernemen.

Specialisatie Tax Advice

Gaat jouw interesse uit naar Tax Advice, dan leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Je wordt opgeleid tot specialist in belastingrecht, ook wel fiscaal recht genoemd, en kunt na je afstuderen werken als belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor of als fiscalist bij de belastingdienst. Momenteel is veel vraag naar fiscalisten en belastingadviseurs omdat het belastingrecht ingewikkeld is en constant verandert, zowel op nationaal als internationaal vlak. Je volgt o.a. vakken als Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, BTW, Formeel Belastingrecht, Loonheffingen, Internationaal Belastingrecht en Fiscale Jaarrekening. Samen met onder andere de Belastingdienst, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young en Deloitte organiseren we hiervoor praktijkgerichte projecten. Tijdens de opleiding kan je onder voorwaarden kiezen voor een minor op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dan kan je bij het succesvol afronden van je studie, direct doorstromen naar de master Fiscale Economie van de UvA.

Specialisatie Finance Advice

Kies je voor Finance Advice dan ben je na je studie in staat om een klant te adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Denk aan een hypotheekadvies, pensioenvoorstel of bedrijfslening. Je wordt opgeleid tot financieel adviseur en kunt na je afstuderen werken bij een bank, een verzekeraar of een financieel advieskantoor. Momenteel is er veel vraag naar adviseurs die de klanten goed kunnnen informeren, ondersteunen en adviseren bij het maken van verantwoorde keuzes.

Daarom bieden we diverse modulen Wet op het financieel toezicht (Wft) aan, zoals Wft Basis, Hypotheken en Verzekeringen. Een extern opleidingsinstituut verzorgt de lessen en neemt het examen af. Na je afstuderen ben je dan 'adviesbevoegd' als je het examen Wft hebt behaald. De Wft moet klanten beschermen. Als je dit diploma op zak hebt, kan je gecertificeerd advies geven over financiële producten.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 augustus 2020