Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Finance, Tax and Advice

Op deze pagina:

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Finance, Tax and Advice . Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 35517). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

De studiekeuzecheck is een hulpmiddel voor een weloverwogen studiekeuze. Je ontvangt hierover vanaf 1 februari een uitnodiging van de HvA-opleiding waarvoor je een inschrijfverzoek in Studielink hebt gedaan.

De activiteit bestaat uit een het maken van een digitale vragenlijst over je studiekeuze. Na het maken ontvang je direct een advies waarmee we je verder willen begeleiden en stimuleren naar een passende studiekeuze.

De HvA vindt het belangrijk dat je een goede studiekeuze maakt. Daarom is de studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van je inschrijving voor een voltijdopleiding.

Nadat je de verplichte online cursus hebt afgerond, krijg je binnen 2 weken per e-mail een studiekeuzeadvies.

Het studiekeuzeadvies bestaat uit de resultaten van de toetsen in de online cursus. Het studiekeuzeadvies is niet bindend, maar maakt het voor jou en de opleiding mogelijk om nog één keer te checken of je voor de juiste studie hebt gekozen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 januari 2022