Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Finance, Tax and Advice

Jaar 1

Het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met de financiële en fiscale wereld. De belangrijkste trends en ontwikkelingen komen voorbij en je ontdekt wat er bij het werk van een financieel adviseur  komt kijken. Zo leer je digitale vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om relevante data te verzamelen waarmee je bijvoorbeeld kansen en bedreigingen in de markt kan signaleren. Je leert werken met verschillende informatiesystemen zoals SAP en Access, en maakt kennis met strategisch management en krijgt inzicht in de verschillende fases en aspecten van besluitvormingsprocessen.

Samen met je medestudenten ga je bovendien een virtueel bedrijf runnen en zul je wekelijks beslissingen moeten nemen om zo goed mogelijk te presteren en de concurrentie (andere teams uit je klas) voor te blijven. 

Tijdens de opleiding is er volop ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, onderzoek, praktijkervaring, sport, ondernemerschap en internationalisering. Ook krijg je als eerstejaarsstudent krijg je een ouderejaarsmentor die je met praktische zaken kan helpen.

Waar ligt je hart? Bij Finance of Tax?

In dit jaar maak je ook de keuze tussen Tax Advice en Finance Advice. Deze twee specialisaties bieden je de mogelijkheid om de richting te kiezen waar jouw hart het meeste ligt. Bij beide richtingen is het jaar opgedeeld in vier blokken. Daarin leer je alles over de verschillende klantgroepen, zoals de particuliere klant en zakelijke klant. Daarnaast wordt in de blokken aandacht besteed aan onder andere risicomanagement en internationaal ondernemen.

Specialisatie Tax Advice

Gaat jouw interesse uit naar Tax Advice, dan leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Je wordt opgeleid tot specialist in belastingrecht, ook wel fiscaal recht genoemd, en kunt na je afstuderen werken als belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor of als fiscalist bij de belastingdienst. Momenteel is veel vraag naar fiscalisten en belastingadviseurs omdat het belastingrecht ingewikkeld is en constant verandert, zowel op nationaal als internationaal vlak. Je volgt o.a. vakken als Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, BTW, Formeel Belastingrecht, Loonheffingen, Internationaal Belastingrecht en Fiscale Jaarrekening. Samen met onder andere de Belastingdienst, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young en Deloitte organiseren we hiervoor praktijkgerichte projecten. Tijdens de opleiding kan je onder voorwaarden kiezen voor een minor op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dan kan je bij het succesvol afronden van je studie, direct doorstromen naar de master Fiscale Economie van de UvA.

Specialisatie Finance Advice

Kies je voor Finance Advice dan ben je na je studie in staat om een klant te adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Denk aan een hypotheekadvies, pensioenvoorstel of bedrijfslening. Je wordt opgeleid tot financieel adviseur en kunt na je afstuderen werken bij een bank, een verzekeraar of een financieel advieskantoor. Momenteel is er veel vraag naar adviseurs die de klanten goed kunnnen informeren, ondersteunen en adviseren bij het maken van verantwoorde keuzes.

Daarom bieden we diverse modulen Wet op het financieel toezicht (Wft) aan, zoals Wft Basis, Hypotheken en Verzekeringen. Een extern opleidingsinstituut verzorgt de lessen en neemt het examen af. Na je afstuderen ben je dan 'adviesbevoegd' als je het examen Wft hebt behaald. De Wft moet klanten beschermen. Als je dit diploma op zak hebt, kan je gecertificeerd advies geven over financiële producten.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Meer weten over het gezamenlijke eerste jaar van de opleidingen Accountancy, Finance, Tax and Advice en Finance & Control?

Bekijk hieronder de presentatie 'Hoe ziet het eerste jaar eruit?'.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Presentatie open avond: hoe het ziet eerste jaar eruit? 

JAAR 2

In het tweede studiejaar staan de adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

Binnen je richting ga je voor de verschillende type klanten werken met beroepsproducten. Dat betekent bij Finance Advice dat je een klant leert adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Zo kun je de opdracht krijgen om beleggingsvoorstel te maken voor een vermogende particulier of een financieringsvoorstel te schrijven voor een ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden. 

Bij Tax Advice leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een opdracht zou kunnen zijn dat je een fiscale jaarrekening moet gaan opstellen voor een internationaal opererende BV. of om een vermogende particulier te adviseren over de fiscale structuur. 

We vinden het belangrijk dat je na je afstuderen 'adviesbevoegd' bent. Hiervoor is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Deze moet klanten beschermen tegen financiële adviezen waarover ze geadviseerd worden. Een extern opleidingsinstituut verzorgt in jaar 2 deze lessen (zoals Wft Basis, Hypotheken en Verzekeringen) en neemt het examen af. Als je het examen Wft hebt behaald, dan kan je gecertificeerd advies geven over financiële producten. Na je afstuderen ben je dan meteen 'adviesbevoegd' en dat is een voordeel voor je toekomstige werkgever.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Sport tijdens de studie is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Sport is dan ook een verplicht onderdeel in het eerste studiejaar.

Onder andere door te sporten, ontwikkel je competenties (bijvoorbeeld: samenwerken) en vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen) die van grote waarde zijn tijdens de studie en later in het bedrijfsleven. Door sport kun je uitdagingen in de studie beter aan en behaal je betere studieresultaten. Je leert jezelf en je klasgenoten op een andere manier kennen.

Het sportaanbod is zeer divers. Zo zijn er sporten zoals roeien, tennis, klimmen, golf, fitness, schaatsen, snorkelen, schermen en mountainbiken. Ook buiten het studieprogramma en de sportlessen om worden studentensportactiviteiten (zoals Dam-tot-Damloop, sloeproeien, wintersportreis) georganiseerd.

Bekijk hier het sportfilmpje.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 14 april 2020