Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Finance, Tax and Advice

Jaar 1

Het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met de financiële en fiscale wereld. De belangrijkste trends en ontwikkelingen komen voorbij en je ontdekt wat er bij het werk van een financieel adviseur  komt kijken. Zo leer je digitale vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om relevante data te verzamelen waarmee je bijvoorbeeld kansen en bedreigingen in de markt kan signaleren. Je leert werken met verschillende informatiesystemen zoals SAP en Access, en maakt kennis met strategisch management en krijgt inzicht in de verschillende fases en aspecten van besluitvormingsprocessen.

Samen met je medestudenten ga je bovendien een virtueel bedrijf runnen en zul je wekelijks beslissingen moeten nemen om zo goed mogelijk te presteren en de concurrentie (andere teams uit je klas) voor te blijven. 

Tijdens de opleiding is er volop ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, onderzoek, praktijkervaring, sport, ondernemerschap en internationalisering. Ook krijg je als eerstejaarsstudent krijg je een ouderejaarsmentor die je met praktische zaken kan helpen.

Waar ligt je hart? Bij Finance of Tax?

De twee specialisaties, Finance Advice en Tax Advice, bieden je de mogelijkheid om de richting te kiezen waar jouw hart het meeste ligt. Kies je voor Finance Advice dan ben je na je studie in staat om een klant te adviseren over zijn financieringsbehoefte  en -mogelijkheden. Denk aan een hypotheekadvies, pensioenvoorstel of bedrijfslening. Gaat jouw interesse meer uit naar Tax Advice, dan leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. 

In dit jaar maak je ook de keuze tussen Tax Advice en Finance Advice. Bij beide richtingen is het jaar opgedeeld in vier blokken. Daarin leer je alles over de verschillende klantgroepen, zoals de particuliere klant en zakelijke klant. Daarnaast wordt in de blokken aandacht besteed aan onder andere risicomanagement en internationaal ondernemen.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

JAAR 2

In het tweede studiejaar staan de adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

Binnen je richting ga je voor de verschillende type klanten werken met beroepsproducten. Dat betekent bij Finance Advice dat je een klant leert adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Zo kun je de opdracht krijgen om beleggingsvoorstel te maken voor een vermogende particulier of een financieringsvoorstel te schrijven voor een ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden. 

Bij Tax Advice leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een opdracht zou kunnen zijn dat je een fiscale jaarrekening moet gaan opstellen voor een internationaal opererende BV. of om een vermogende particulier te adviseren over de fiscale structuur. 

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Sport tijdens de studie is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Sport is dan ook een verplicht onderdeel in het eerste studiejaar.

Onder andere door te sporten, ontwikkel je competenties (bijvoorbeeld: samenwerken) en vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen) die van grote waarde zijn tijdens de studie en later in het bedrijfsleven. Door sport kun je uitdagingen in de studie beter aan en behaal je betere studieresultaten. Je leert jezelf en je klasgenoten op een andere manier kennen.

Het sportaanbod is zeer divers. Zo zijn er sporten zoals roeien, tennis, klimmen, golf, fitness, schaatsen, snorkelen, schermen en mountainbiken. Ook buiten het studieprogramma en de sportlessen om worden studentensportactiviteiten (zoals Dam-tot-Damloop, sloeproeien, wintersportreis) georganiseerd.

Bekijk hier het sportfilmpje.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 3 september 2019