Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Jaar 1

De opleiding Finance & Control / Bedrijfseconomie is een vierjarige Nederlandstalige voltijd bacheloropleiding. Het onderwijsprogramma bestaat uit verschillende actieve werkvormen, zoals projecten, werkcolleges en (online) zelfstudie. Bijvoorbeeld voor de vakken Algemene Economie, Financiering, Management Accounting en Control, Procesmanagement, Wiskunde, Organisatiekunde, Recht, Bedrijfsadministratie, Marketing, Management Informatie Systemen (ERP, Big data), Lean Six Sigma.

  • Je bent geïnteresseerd in de financiële situatie bij bedrijven.
  • Je staat stevig in je schoenen.
  • Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en hen te helpen met advies.
  • Je bent analytisch, kritisch en goed met cijfers.
  • Je bent ondernemend, nieuwsgierig en vindingrijk.

Studieprogramma

Gedurende de opleiding is er ruim aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. We begeleiden je bij je studie en 'leren' je studeren. Zo krijg je als eerstejaarsstudent een coach en een studentmentor die je met praktische zaken kan helpen. Het persoonlijk contact tussen jou en je medestudenten en onze docenten staat voorop: samenwerken, sporten, studeren en netwerken. Tijdens de studie maak je deel uit van een hechte gemeenschap met de atieve studievereniging.

Gemiddeld genomen zit je in een klas met 28 medestudenten. Bepaalde trainingen, projecten en modules worden gegeven in kleinere samenstellingen. Je gaat niet alleen aan de slag met je bedrijfseconomische kennis en vaardigheden, je leert ook ondernemen, organiseren en werkt aan je sociale en communicatieve vaardigheden. Verder doe je onderzoek, voer je projecten uit, ga je stagelopen en volg je minoren.

Gemeenschappelijke propedeuse

Je volgt in de propedeuse hetzelfde studieprogramma als studenten van de opleidingen Accountancy en Finance, Tax and Advice. Je kiest bewust voor één van de drie opleidingen en je schrijft je via Studielink in bij de opleiding van jouw keuze. Als je na het eerste jaar vindt dat Accountancy of Finance, Tax and Advice beter bij je past, dan kun je zonder studievertraging overstappen en starten in het tweede jaar. De voorwaarde is dat je genoeg studiepunten moet hebben, wil je deze overstap kunnen doen na het eerste jaar. Lees hierover verder onder 'Bindend Studieadvies'

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding Finance & Control / Bedrijfseconomie, de propedeuse, maak je kennis met het economische werkveld en de financiële wereld. Je ontdekt wat er bij het werk van een finance professional komt kijken en waar jij goed in bent.

In de propedeuse ga je werken aan verschillende vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hierbij kun je denken aan het berekenen van kostprijzen, het geven van een fiscaal advies aan ondernemers en het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, leer je onder andere financiële berekeningen te maken en met behulp van onderzoek bedrijfsvraagstukken te beantwoorden. In verschillende vakken leer je hoe bedrijfsprocessen ingericht zijn.

In het bedrijfsleven moet je niet alleen individueel sterk zijn, maar ook in teamverband kunnen presteren. Daarom werk je samen met andere studenten in de vorm projectonderwijs, sporten, het uitwerken van opdrachten en het presenteren van je bevindingen. Uiteraard is er veel aandacht voor je IT-kennis en -vaardigheden, je studievaardigheden en internationalisering.

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 15 maart 2021