Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2, 3 en 4

Finance & Control

Jaar 2

In het tweede studiejaar volgt een verdieping van je bedrijfseconomische kennis. Je richt je bijvoorbeeld meer op kosten en opbrengsten, de financiële bedrijfsadministratie, het opstellen van een jaarrekening, fiscale aangiftes en het maken van een investeringsplan.

Het jaar is verdeeld in blokken, waarvan elk blok een thema kent:

- Thema blok 1: Processen en Risico’s
- Thema blok 2: Data & control
- Thema blok 3: Finance & Innovation
- Thema blok 4: Jaarverslaggeving

Ieder blok wordt afgesloten door middel van een toets, een portfolio van beroepsproducten en een eindgesprek.

Sporten en studeren bij Finance & Control

Sport tijdens de studie is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Sport is dan ook een verplicht onderdeel in het eerste studiejaar.

Onder andere door te sporten, ontwikkel je competenties (bijvoorbeeld: samenwerken) en vaardigheden (bijvoorbeeld: doorzettingsvermogen) die van grote waarde zijn tijdens de studie en later in het bedrijfsleven. Door sport kun je uitdagingen in de studie beter aan en behaal je betere studieresultaten. Je leert jezelf en je klasgenoten op een andere manier kennen.

Het sportaanbod is zeer divers. Zo zijn er sporten zoals roeien, tennis, klimmen, golf, fitness, schaatsen, snorkelen, schermen en mountainbiken. Ook buiten het studieprogramma en de sportlessen om worden studentensportactiviteiten (zoals Dam-tot-Damloop, sloeproeien, wintersportreis) georganiseerd.

Bekijk hier het sportfilmpje.

Jaar 3 en 4

In de laatste twee jaar van de opleiding verdiep je je verder in de kerngebieden van Finance & Control. Hierbij kun je uitstekend gebruik maken van alles wat je al weet uit jaar 1 en 2. Je maakt voor ieder kerngebied een aantal praktijkgerichte opdrachten en voert een afstudeeronderzoek uit op een eigen gekozen kerngebied:

- Finance Operations & Reporting (FOR): De kernactiviteiten van een F&C’er hebben betrekking op Finance Operations & Reporting. Dit betekent het adviseren over financiële vraagstukken binnen een organisatie waarbij rekening gehouden wordt met fiscale aspecten en financiële risico’s. Met dit doel is het belangrijk dat informatievoorzieningen en bedrijfsprocessen doelmatig ingericht zijn of worden. Een F&C’er stelt bovendien externe verantwoordingsoverzichten op en houdt daarbij rekening met richtlijnen en wet- en regelgeving.

- Performance Management (PM): Performance management betekent de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategische en operationele beleid. Daarnaast gaat het om het plannen en beheersen van prestaties van het bedrijf en de bedrijfsonderdelen (Planning & Control cyclus). Bij PM wordt bestuurlijke informatie ingezet en geanalyseerd om bedrijfsonderdelen te evalueren en maatregelen door te voeren om de strategische doelstelling van een organisatie te waarborgen. Een Management Control Systeem geeft een organisatie de mogelijkheid om elke werknemer individueel verantwoordelijk te houden voor de geïmplementeerde strategie.

- Strategic Management & Organisational Behaviour (SMOB): Een F&C’er moet zich in elke functie bewust zijn van het feit dat zijn werk zich afspeelt in het belangenveld van stakeholders binnen én buiten de organisatie. Strategieformulering is het vaststellen van de wijze waarop de organisatie zich wil onderscheiden en haar doelen wil bereiken. Onderwerpen als marketing en macro-economische aspecten zijn daarom onderdeel van dit kennisgebied.

Om de doelen van de organisatie te realiseren, moet de interne omgeving van een bedrijf daarop gericht zijn. Daarom moet een F&C’er kennis hebben van een effectieve organisatie-opbouw. Daarnaast ook van het gedrag van medewerkers, en hoe dat beïnvloed wordt. Zaken die hierbij een rol spelen zijn een mix van interne regelgeving (hard controls) en de aansturing van het management op het individuele gedrag van werknemers (soft controls) binnen de cultuur van de organisatie.

Melissa Post - Alumni minor Beleggen

"Ik durf met zekerheid te zeggen dat ik met de minor Beleggen een stap voor heb op iemand die alleen een financiële opleiding heeft afgerond."

Lees verder

Stage

Ook loop je een half jaar stage. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland via een van de 126 internationale partnerinstituten van de Hogeschool van Amsterdam.

De stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk. Stage lopen kan bij een accountantskantoor of op de financiële afdeling van een organisatie. Je werkt daar bijvoorbeeld aan opdrachten als het in kaart brengen van de administratieve organisatie en bedrijfsprocessen of het maken van financiële analyses.

Verdiepen of verbreden met een minor

In het derde jaar volg je gedurende een semester een minor. Dit is een keuzeprogramma van een half jaar. Kies een minor die aansluit bij je ambities en verbreed of verdiep je kennis. Binnen óf buiten je opleiding. Je kunt een minor van 30 ECTS (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 ECTS. Bij bepaalde minoren kunnen instapvoorwaarden zijn. Als je wilt doorstromen naar een masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan zijn de Academic doorstroomminoren een optie.

Afstudeeropdracht

De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht binnen een van de kerngebieden bij een bedrijf in binnen- of buitenland.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Afstudeeropdrachten bij het +FinanceLab

In het +FinanceLab van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk. Daarnaast houdt het FinanceLab zich bezig met innovatie binnen het vakgebied Finance & Control.

Je kunt als vierdejaars student bij het FinanceLab je afstudeeropdracht doen. Het FinanceLab biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees meer over de mogelijkheden.

Bekijk de video en kies de opleiding die bij je past

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 16 september 2021