Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

Finance & Control

Verdere verdieping

In de laatste twee jaar van de opleiding verdiep je je verder in de kerngebieden van Finance & Control. Hierbij kun je uitstekend gebruik maken van alles wat je al weet uit jaar 1 en 2. Je maakt voor ieder kerngebied een aantal praktijkgerichte opdrachten en voert een afstudeeronderzoek uit op een eigen gekozen kerngebied:

- Finance Operations & Reporting (FOR): De kernactiviteiten van een F&C’er hebben betrekking op Finance Operations & Reporting. Dit betekent het adviseren over financiële vraagstukken binnen een organisatie waarbij rekening gehouden wordt met fiscale aspecten en financiële risico’s. Met dit doel is het belangrijk dat informatievoorzieningen en bedrijfsprocessen doelmatig ingericht zijn of worden. Een F&C’er stelt bovendien externe verantwoordingsoverzichten op en houdt daarbij rekening met richtlijnen en wet- en regelgeving.

- Performance Management (PM): Performance management betekent de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategische en operationele beleid. Daarnaast gaat het om het plannen en beheersen van prestaties van het bedrijf en de bedrijfsonderdelen (Planning & Control cyclus). Bij PM wordt bestuurlijke informatie ingezet en geanalyseerd om bedrijfsonderdelen te evalueren en maatregelen door te voeren om de strategische doelstelling van een organisatie te waarborgen. Een Management Control Systeem geeft een organisatie de mogelijkheid om elke werknemer individueel verantwoordelijk te houden voor de geïmplementeerde strategie.

- Strategic Management & Organisational Behaviour (SMOB): Een F&C’er moet zich in elke functie bewust zijn van het feit dat zijn werk zich afspeelt in het belangenveld van stakeholders binnen én buiten de organisatie. Strategieformulering is het vaststellen van de wijze waarop de organisatie zich wil onderscheiden en haar doelen wil bereiken. Onderwerpen als marketing en macro-economische aspecten zijn daarom onderdeel van dit kennisgebied.

Om de doelen van de organisatie te realiseren, moet de interne omgeving van een bedrijf daarop gericht zijn. Daarom moet een F&C’er kennis hebben van een effectieve organisatie-opbouw. Daarnaast ook van het gedrag van medewerkers, en hoe dat beïnvloed wordt. Zaken die hierbij een rol spelen zijn een mix van interne regelgeving (hard controls) en de aansturing van het management op het individuele gedrag van werknemers (soft controls) binnen de cultuur van de organisatie.

Stage

Ook loop je een half jaar stage. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland via een van de 126 internationale partnerinstituten van de Hogeschool van Amsterdam.

De stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk. Stage lopen kan bij een accountantskantoor of op de financiële afdeling van een organisatie. Je werkt daar bijvoorbeeld aan opdrachten als het in kaart brengen van de administratieve organisatie en bedrijfsprocessen of het maken van financiële analyses.


Minoren

Naast de stage kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar om je kennis te verdiepen of te verbreden. Als je wilt doorstromen naar een masterstudie aan de Universiteit van Amsterdam, dan zijn de Academic doorstroomminoren een optie.


Afstudeeropdracht

De opleiding sluit je af met een relevante afstudeeropdracht binnen een van de kerngebieden bij een bedrijf in binnen- of buitenland.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renterisico's van een ICT-bedrijf, neemt een investeringsplan van een projectontwikkelaar onder de loep, onderzoekt een andere manier om bedrijfsresultaten te meten, of berekent de kostprijs van een nieuw product of nieuwe dienst.

Afstudeeropdrachten bij het +FinanceLab

In het +FinanceLab van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk. Daarnaast houdt het FinanceLab zich bezig met innovatie binnen het vakgebied Finance & Control.

Je kunt als vierdejaars student bij het FinanceLab je afstudeeropdracht doen. Het FinanceLab biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Lees meer over je vakken en projecten in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 29 augustus 2019
Melissa Post - Alumni minor Beleggen

"Ik durf met zekerheid te zeggen dat ik met de minor Beleggen een stap voor heb op iemand die alleen een financiële opleiding heeft afgerond."

Lees verder