Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Finance & Control Deeltijd

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie wordt je collegegeld berekend. Wil je weten wat de hoogte van het collegegeld voor jou is, maak dan gebruik van de collegegeldmeter.

Halvering collegegeld

Heb je nog niet eerder een bacheloropleiding gevolgd? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor halvering van het collegegeld in het eerste jaar. Bekijk de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid .

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer €500 per jaar. Bij dit bedrag komen geen extra kosten meer voor bijvoorbeeld inschrijving, tentamens, toetsen, assessments of coaching.

Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of een opleiding voor een medewerker integraal als zakelijke kosten opvoeren. Als particulier kun je onder bepaalde voorwaarden studiekosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Studiefinanciering

Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Lenen voor collegegeld

Vanaf het studiejaar 2017-2018 heb je de mogelijkheid via het ministerie van OC&W geld te lenen om collegegeld te betalen. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. De voorwaarden zijn dat je niet ouder mag zijn dan 55 jaar en je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering. Voor het hogeronderwijs gaat de regeling in per 1 september 2017. Meer informatie kun je vinden op de website van DUO.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 18 oktober 2021