Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Finance & Control 3-jarig traject

Je wordt tot het 3-jarig traject toegelaten als je in het bezit bent van een vwo-diploma. Je bent toelaatbaar met een havo-diploma als je een gemiddeld eindcijfer hebt van 8,0 of hoger. Daarnaast gelden voor deze opleiding extra eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

 

Havo

Vwo

Natuur & Techniek

Geen extra eisen Geen extra eisen

Natuur & Gezondheid

Economie of M&O of Bedrijfseconomie Geen extra eisen

Economie & Maatschappij

Geen extra eisen Geen extra eisen

Cultuur & Maatschappij

(Economie of M&O of Bedrijfseconomie) +
(Wiskunde A of B)
Geen extra eisen

Daarnaast hebben wij een advies om jouw kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten:

  • Waar je de keuze hebt tussen Economie en Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) adviseren we Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt. Met het vwo-profiel C&M adviseren we je de vierjarige bachelor te volgen, omdat bij dit profiel Rekenen en Wiskunde in mindere mate aan bod komen.

Je bent als vwo'er uiteraard vrij om te kiezen voor de vierjarige opleiding in plaats van de driejarige.


*Per september 2018 verandert het vak M&O van naam naar Bedrijfseconomie.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je instromen in een hoger jaar? Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen.

  1. Doe een inschrijfverzoek

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink en geef aan dat je wilt studeren als hogerejaars student. De Centrale Studenten Administratie (CSA) informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt:

  • Geaccepteerd: je kunt instromen in een hoger jaar
  • Afgewezen: je kunt niet instromen in een hoger jaar
  • De examencommissie moet beoordelen of je kunt starten in een hoger jaar

           2. Beoordeling examencommissie

Als de examencommissie je toelating moet beoordelen, dien je een verzoek in bij de examencommissie waarbij je meestuurt:

  • een gewaarmerkte cijferlijst
  • een verklaring propedeuse

In de e-mail van de CSA lees je hoe je het verzoek bij de examencommissie indient. 

Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt. Een uitdraai van je resultaten uit het systeem is niet voldoende.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding (veel examencommissies hanteren een behandeltermijn van 2 tot 6 weken).

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse neemt de examencommissie een voorlopig besluit. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je voor 1 oktober aan de examencommissie. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit van de examencommissie over je toelating in een hoger jaar staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 augustus 2019