Hogeschool van Amsterdam

Stage

Finance & Control 3-jarig traject

Met de theoretische kennis en praktijkopdrachten uit het eerste jaar heb je voldoende bagage om als beginnend Finance & Control student aan de slag te gaan in de beroepspraktijk.

In het tweede jaar doe je voor het eerst praktijkervaring op via een (internationale) stage van vijf maanden. In het derde en laatste jaar ga je ook vijf maanden op stage en voer je een afstudeeropdracht uit bij een bedrijf.

Op stage doe je praktijkonderzoek en werk je mee in de dagelijkse praktijk van het bedrijf. Zo onderzocht een oud-student hoe een bank de kredietaanvraagprocedure kan versnellen. Een andere student onderzocht hoe je bij de kredietaanvraag van een startup het succesgehalte van de onderneming kunt toetsen.

Tijdens een stage besteed je ook veel aandacht aan kritische reflectie en het zelf leren bepalen van leerdoelen.

Je stage kun je lopen op de financiële afdeling van een bedrijf, bij een accountantskantoor of bij een non-profit organisatie. Aan jou de keuze.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 29 augustus 2019