Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Finance & Control Deeltijd

De vierjarige deeltijdopleiding Finance & Control / Bedrijfseconomie bestaat uit acht semesters van een half jaar. Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van vaardigheden op hbo-niveau, twee belangrijke uitgangspunten.

Studieopbouw

Bereid je voor op hoorcolleges, werkcolleges, projecten, zelfstudie en een keuzeprogramma in de vorm van een minor.

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je de studie versnellen. De eerste zes semesters bestaan uit twee blokken van elk tien weken.

DE BEROEPSPRAKTIJK: VANDAAG LEREN, MORGEN DOEN

De deeltijdopleiding Finance & Control is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De colleges worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en gaan over concrete beroepsproducten, als een financieringsvoorstel, een jaarrekening of een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.

BACHELORVAARDIGHEDEN

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis, ook professionele vaardigheden op hbo-niveau nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, adviseren en presenteren, creativiteit en oplossingsgericht denken en doen. Deze vaardigheden worden in het semester Bachelorvaardigheden getraind. 

Nieuwsgierig naar de semesters die je kunt volgen? Lees meer over het programma via de onderstaande blokken en schrijf je in.

We scherpen het onderwijsprogramma voortdurend aan om ervoor te zorgen dat onze opleiding goed aansluit op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Om mee te kunnen veranderen en actueel te blijven, onderhouden we contacten met bedrijven en instellingen. Daarnaast werken we met docenten uit de praktijk. Zij kennen de ontwikkelingen, sterker nog, ze staan er middenin. 

Kwaliteit gegarandeerd in drie stappen

  1. Om te garanderen dat de studenten van alle hogescholen hetzelfde niveau hebben en dezelfde inhoud krijgen, leggen hogescholen dit met elkaar vast in landelijke overleggen. In ‘opleidingsprofielen’ staat precies omschreven wat een  afgestudeerde van een bepaalde opleiding moet kennen en kunnen.
  2. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt iedere zes jaar de onderwijskwaliteit van de opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam.
  3. De Hogeschool van Amsterdam is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. De vereniging maakt landelijke afspraken met hogescholen over de onderwijskwaliteit.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 15 februari 2018

Bedrijfseconomie deeltijd

Na je studie

Praktische zaken

Meer informatie