Studieprogramma

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

Je gaat een vaste dag per week naar school. Op deze dag volg je lessen, werk je aan opdrachten samen met andere studenten, en krijg je begeleiding zoals feedback, supervisie en intervisie.

Het studieprogramma is verdeeld in acht lesblokken verdeeld over twee jaar. Elk blok bestaat uit 15 studiepunten.

Leerjaar 1 (60 ECTS)

  • Blok 1: Verwerven van Ervaringskennis en Beroepsidentiteit
  • Blok 2: Ondersteuning bij Individuele Herstelprocessen 1
  • Blok 3: Inrichten van Herstelondersteunende Zorg 1
  • Blok 4: Positioneren van Ervaringsdeskundigheid in de Organisatie

Leerjaar 2 (60 ECTS)

  • Blok 1: Ondersteuning bij Individuele Herstelprocessen 2
  • Blok 2: Vrije keuzemodule
  • Blok 3: Inrichten van Herstelondersteunende Zorg 2
  • Blok 4: Positioneren van Ervaringsdeskundigheid in de Samenleving

Vrije keuzeruimte

In jaar 2 kun je kiezen uit een of meerdere verdiepende of verbredende keuzemodules van 15 studiepunten, bijvoorbeeld Omgaan met personen met verward gedrag. Of je kunt zelf een onderwerp kiezen waarin je je verder wilt verdiepen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 juli 2021