Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit vaardigheden- en kennisverwerving tijdens werkcolleges, studiebegeleiding, supervisie en intervisie. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 8. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 10 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Naast de uren thuis besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en de opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020