Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Een werkplekscan maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.

Lees meer

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Bijvoorbeeld omdat er een vak in je vakkenpakket ontbreekt. Volg dan een deficiëntie- of opfriscursus.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 oktober 2020