Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Ergotherapie

De opleiding Ergotherapie duurt vier jaar. De theorie en vaardigheden die je leert in de hoor- en werkcolleges kun je gelijk toepassen in het groepsproject waar je op dat moment mee bezig bent. In de eerste twee jaar van de opleiding maak je kennis met het beroep en het brede werkveld van de ergotherapeut. In de hogere jaren maak je steeds meer je eigen keuzes en kom je steeds meer in contact met verschillende doelgroepen in de praktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien


Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met het beroep van ergotherapeut. Aan de hand van verschillende modules en een korte stage (4 dagen), krijg je een indruk van het brede werkveld van de ergotherapie. Je hebt in jaar 1 les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag is bedoeld voor het praktijkleren.

Jaar 1 bestaat uit zeven modules. Elke module bestaat uit 4 lesweken en wordt afgesloten met een theorie- en vaardighedentoets in de vijfde week. Ook lever je aan het eind van iedere module de uitwerking van je project in. In elke module staat een andere doelgroep centraal. Voorbeelden van modules die je in dit jaar volgt zijn onder meer ‘Ergotherapie bij ouderen’, ‘Ergotherapie op de basisschool’, en ‘Kwetsbare groepen in de samenleving’.

Bij het vak “Project” werk je samen met een groep medestudenten aan een project uit de praktijk van de ergotherapeut. Zo kun je in jouw groep werken aan een elektronisch cliënten dossier voor een (simulatie) cliënt, maak je een scan van een Amsterdamse wijk waarbij je de mogelijkheden voor een doelgroep in de wijk onderzoekt of bedenk je een innovatief product of dienst voor een vraag van een cliënt. Je wordt uitgedaagd om professioneel samen te werken.

Naast het vak Ergotherapie krijg je ondersteunende vakken uit andere kennisgebieden. Deze vakken zijn Sociologie, Psychologie, Neurologie, Orthopedie, Pathologie en Kinesiologie. Deze combinatie van vakken geeft de veelzijdigheid van het beroep weer. Alle theorielessen worden aangeboden in een combinatie van hoorcolleges met werkcolleges, zodat je niet alleen de theorie hoort, maar er ook gelijk mee aan de slag gaat.

Naast theorie leer je ook beroepsvaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die een ergotherapeut nodig heeft om zijn werk goed uit te voeren. Het gaat hier onder andere om communicatieve vaardigheden, het uitvoeren van een interventie of het afnemen van een observatie of test. Deze vaardigheden oefen je samen met medestudenten, ouderejaarsstudenten en simulatiecliënten in de praktijklokalen of het praktijkhuis.

In overleg met je docent mag je zelf kiezen hoe je de uren voor praktijkleren invult. Op woensdag heb je geen les, zodat je deze dag kunt gebruiken voor praktijkleren. Je kunt dit ook in je eigen tijd op een ander moment doen. Je kiest zelf bij welke doelgroep je deze uren draait, je kunt hierbij zelf een project opzetten, of aansluiten bij al bestaande projecten. Je kunt bijvoorbeeld een kookactiviteit in een verpleeghuis doen of maatje worden van een vluchteling. Op die manier kun je de aangeleerde vaardigheden gelijk in de praktijk brengen.

Daarnaast doe je een aantal uren ‘deskundigheidsbevordering’, waarbij je bijvoorbeeld naar lezingen gaat of meehelpt bij een activiteit om het beroep te promoten.


STUDENTBEGELEIDING

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Vanaf dag één krijg je begeleiding van jouw studentbegeleider (sb’er), een docent die je helpt bij het maken van keuzes binnen de opleiding en met wie je kunt overleggen als je eventueel vastloopt of extra uitdaging wilt. Daarnaast kijk je samen met jouw sb’er waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je deze kwaliteiten kunt inzetten. In jaar 2 kies je een docent die gedurende de rest van de opleiding jouw sb’er blijft.

Waarom Ergotherapie?

Als ergotherapeut ben je oprecht geïnteresseerd in mensen en wat zij belangrijk vinden om te doen in het dagelijks leven. Als jouw cliënten door omstandigheden niet meer kunnen doen wat ze willen doen ben je in staat je zo goed mogelijk te verplaatsen in hun situatie en samen met hen slimme en creatieve oplossingen te bedenken. Zo kunnen zij ondanks hun beperkingen activiteiten als naar kantoor gaan, sporten of huishouden weer uitvoeren.

Lees verder of Ergotherapie bij je past en wat Ergotherapie aan de HvA je biedt .

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 18 januari 2021