Stage

Ergotherapie

Stage lopen betekent veel nieuwe indrukken opdoen en je oriënteren op het werkveld van ergotherapie. Het leuke van stage is dat je de geleerde theorie direct toepast in de praktijk.

Als ergotherapeut in opleiding ben je tijdens de stageperiode bezig met veel verschillende facetten van het beroep. Denk hierbij aan behandelen, begeleiden, adviseren, ondersteunen en het versterken van cliënten en de omgeving. Als ergotherapeut heb je vaardigheden nodig in het directe contact met cliënten, zoals goed kunnen luisteren. Andere vaardigheden zijn ook belangrijk. Denk aan organiseren, samenwerken en onderzoeken. In deze periode ben je, naast je stage op het praktijkadres, actief betrokken bij je stagegroep.

Hoe zien de stages eruit?

In jaar 3 en 4 van de opleiding loop je 2 keer stage. De stages duren 20 weken. Naast het stagelopen is er ook nog tijd nodig voor zelfstudie en stagebegeleiding op de opleiding. Gemiddeld krijg je 7-8 stagebijeenkomsten onder begeleiding van een docentbegeleider. Tussendoor organiseer je met je stagegroep netwerkbijeenkomsten.

Bij de stage werk je op het praktijkadres onder begeleiding van één of meerdere ergotherapeuten. Je loopt bijvoorbeeld stage bij revalidatiecentra, verpleeghuizen, zelfstandig werkende ergotherapeuten, in een leer-werkbedrijf of in de wijk. Je hoeft niet zelf een stage adres te zoeken, de opleiding heeft diverse plekken beschikbaar.

Stage lopen bij nieuw werkveld

Het werkveld van zorg en welzijn blijft in ontwikkeling. Voor ondernemende studenten biedt de opleiding de mogelijkheid om via de afstudeerstage kennis te maken met nieuwe werkvelden. Niet een ergotherapeut, maar een andere professional begeleidt jou tijdens zo’n stage. Zo liepen studenten eerder stage bij een wijkverpleegkundige, met jonge vluchtelingen of in een buurthuis. Ook is het mogelijk om stage te lopen in het buitenland.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 4 maart 2022