Jaar 3 en 4

Ergotherapie

In het derde jaar doe je een stage van 20 weken en een minor. Door het volgen van een minor krijg je de kans om je extra te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt. In het laatste jaar van de opleiding ben je bezig met afstuderen: je loopt 20 weken stage en werkt 20 weken aan je afstudeerproject.

JAAR 3

Minor

Een minor is een verdiepend keuzeprogramma van 20 lesweken (1 semester). Kies bijvoorbeeld de minor Zorgtechnologie, de minor Kinderen of de minor Arbeid en Gezondheid. Of volg een Engelstalige minor zoals Global Health. De premaster Health Sciences biedt de mogelijkheid om sneller door te stromen naar de master Gezondheidswetenschappen aan de VU, Evidence Based Practice (EBP) bij het Amsterdam UMC en de European Master of Science in Occupational Therapy. Ook kun je een minor kiezen een andere faculteit van de HvA of buiten de hogeschool.

Stage

In jaar 3 volg je je eerste grote stage van 20 weken. Lees meer over stage lopen tijdens de opleiding Ergotherapie.

JAAR 4

Afstudeerproject

In de beroepspraktijk is het belangrijk dat je als ergotherapeut in staat bent om een beroepsproduct te ontwikkelen en te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een interventie, verbeterplan, ondernemingsplan, adviesrapport of een onderzoeksverslag. In het afstudeerproject werk je aan een zelfgekozen vraagstuk uit de beroepspraktijk dat leidt tot een beroepsproduct voor de opdrachtgever uit de praktijk. In een verantwoordingsverslag onderbouw je het beroepsproduct.

Wie zijn je opdrachtgevers?

De opleiding werkt met interne en externe opdrachtgevers. De opdrachtgever is bijvoorbeeld een zorgorganisatie of de onderzoeksgroep van de opleiding. Allerlei soorten vraagstellingen komen aan bod, bijvoorbeeld op het gebied van terugkeer naar werk, wijkgericht werken, zorgtechnologie en ergotherapie met ouderen.

Je werkt tijdens je afstuderen aan een vraagstuk uit de praktijk. Hierdoor leer je projectmatig werken, praktijkgericht onderzoek uitvoeren en onderhandelen. Je ontwikkelt een ondernemende en klantgerichte houding. Je kunt ook afstuderen in het buitenland.

Individuele en groepsgerichte beoordeling

Voor je afstudeerproject werk je samen in groepen van vier studenten. Samen met een ander groep vorm je een kleine klas die regelmatig samenkomt onder begeleiding van een docent. In het programma Afstuderen biedt de opleiding ook ondersteunende colleges en spreekuren. De beoordeling van het programma Afstuderen is zowel individueel als groepsgericht.

Afstudeerstage

In jaar 4 loop je weer 20 weken stage. Lees meer over stage lopen tijdens de opleiding Ergotherapie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 31 augustus 2021