Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Ergotherapie

In het derde jaar volgt een stage van 20 weken en een minor. Door het volgen van een minor krijg je de kans om je extra te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt. In het laatste jaar van de opleiding ben je bezig met afstuderen: je volgt gedurende 20 weken je afstudeerstage en werkt 20 weken aan je afstudeerproject.

JAAR 3

Minor

Een minor is een verdiepend onderwijsprogramma van 30 studiepunten en duurt 20 lesweken. Je kunt zelf kiezen in welk onderwerp je je wilt verdiepen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de minor Zorgtechnologie, minor Kinderen of minor Arbeid en Gezondheid. Daarnaast kun je ook kiezen voor een Engelstalige minor: minor Global Health en Premaster Health Sciences. Deze premaster biedt de mogelijkheid om sneller door te stromen naar de master Gezondheidswetenschappen aan de VU, Evidence Based Practice (EBP) bij het Amsterdam UMC en de European Master of Science in Occupational Therapy. Ook is het mogelijk een minor te kiezen bij een andere faculteit of buiten de hogeschool.

Stage

In jaar 3 heb je een eerste grote stage van 20 weken. Lees meer over stage lopen tijdens de opleiding.

JAAR 4

Afstudeerproject

In de beroepspraktijk is het belangrijk dat je als ergotherapeut ook in staat bent om een beroepsproduct te ontwikkelen en te beschrijven. Voorbeelden van zo’n product zijn: een interventie, een verbeterplan, een ondernemingsplan, een adviesrapport en een onderzoeksverslag. In het afstudeerproject werk je aan een zelfgekozen vraagstuk uit de beroepspraktijk dat leidt tot een beroepsproduct voor de opdrachtgever uit de praktijk. In een verantwoordingsverslag onderbouw je het beroepsproduct.

Wie zijn je opdrachtgevers?

De opdrachtgever is bijvoorbeeld een zorgorganisatie of de onderzoeksgroep van de opleiding. Allerlei soorten vraagstellingen kunnen voorkomen. Het kan gaan om vraagstukken op het gebied van terugkeer naar werk, wijkgericht werken, zorgtechnologie en ergotherapie met ouderen.

De opdrachtgever kan intern, maar ook extern zijn. Door te werken aan een vraagstuk uit de praktijk leer je projectmatig te werken, een onderdeel van praktijkgericht onderzoek uit te voeren, te onderhandelen en een ondernemende en klantgerichte houding te ontwikkelen. Afstuderen in het buitenland is ook mogelijk.

Individuele en groepsgerichte beoordeling

Voor je afstudeerproject werk je samen in groepen van vier studenten. Samen met een ander groepje vorm je een kleine groep die regelmatig samenkomt onder begeleiding van een docent. In het programma Afstuderen worden ook ondersteunende colleges en spreekuren aangeboden. De beoordeling van het programma afstuderen is zowel individueel als groepsgericht.

Afstudeerstage

In jaar 4 loop je wederom 20 weken stage. Lees meer over stage lopen tijdens de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 januari 2021