Haal meer uit je opleiding

Ergotherapie

Naast het gewone studieprogramma krijg je bij Ergotherapie alle vrijheid om meer uit je studie te halen. Zo kun je een Honours Module volgen of deelnemen aan diverse internationale activiteiten in Nederland of in het buitenland.

Internationale activiteiten 'at home'

Binnen de opleiding vinden wij diversiteit en internationalisering erg belangrijk. Samen met studenten organiseert de opleiding daarom regelmatig internationale activiteiten op de HvA, op andere locaties in- en rondom Amsterdam of online. Studenten nemen bijvoorbeeld deel aan internationale gastlezingen, workshops, seminars en de Wereld Ergotherapie Dag.

Ook vindt ieder studiejaar de Mobility Week plaats; een internationale uitwisseling waarvoor docenten en studenten uit verschillende landen een week naar de HvA komen. Studenten krijgen lessen, een groepsopdracht en 's avonds zijn er veel sociale activiteiten.

Je kunt ook kiezen voor een internationale HvA-minor, zoals de minor Global Health. Daarnaast stimuleert de opleiding je om in contact te komen met verschillende onderwerpen, theorieën, boeken en onderzoek vanuit het buitenland.

Studentenplatform SPOT (Student Platform Occupational Therapy)

Je wordt gestimuleerd om tijdens de opleiding buiten je eigen grenzen te denken. Neem bijvoorbeeld deel aan het studentenplatform SPOT (Student Platform Occupational Therapy). SPOT is een commissie van ergotherapie studenten die maandelijks activiteiten, lezingen en excursies organiseert, gericht op diversiteit en internationalisering. Vorig jaar bijvoorbeeld een rondleiding in Amsterdam door daklozen en een ‘meet and greet’ met studenten die in het buitenland studeerden.

Naar het buitenland

Ben je tijdens de opleiding geïnspireerd door deelname aan de 'At Home' activiteiten? Neem dan deel aan een Mobility Week in Zweden of in Zwitserland. Of kies voor een congres, minor, eindstage of eindproject in het buitenland. De opleiding Ergotherapie heeft een uitgebreid internationaal netwerk. Je kunt in elk studiejaar deelnemen aan internationale activiteiten in Nederland of in het buitenland, voor korte of lange termijn.

Ga je naar het buitenland? Dan word je begeleid door docenten die ervaring hebben met werken en/of studeren in het buitenland. Vanzelfsprekend is de begeleiding meer op afstand, maar deze verloopt goed door regelmatige coaching sessies via bijvoorbeeld Skype of Teams. Daarnaast verwacht de opleiding dat je je goed voorbereid op je verblijf in het buitenland en zelf zaken regelt zoals huisvesting en financiering. Het International Office van onze faculteit kan je hierbij ondersteunen.

De opleiding heeft veel contacten in België, Zweden, Zwitserland en Bulgarije. Maar verder weg zijn er ook mogelijkheden in Suriname, Kaapverdië, Myanmar, Nepal, Tokio en Mongolië. Elk semester kun je met de coördinator Internationalisering overleggen over alle mogelijkheden.

Honours modules

Wil je meer uitdaging tijdens je opleiding? Volg dan een of meerdere Honours Modules. Deze modules bieden volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en je kennis over brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken verder te ontwikkelen. Tijdens de modules verdiep je je samen met studenten van andere opleidingen in verschillende thema’s.

De Honours Talent Module is een module voor alle eerstejaarsstudenten van de faculteit Gezondheid die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit vier thema's:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Maatschappelijk Ondernemen
  • Gezondheid & Wetenschap
  • Geneeskunde

Als je start met de opleiding in studiejaar 2021-2022 kun je je inschrijven voor Honours Talent Module vanaf oktober 2021 via het studenteninformatiesysteem (SIS).

Wil je in het tweede jaar van de opleiding extra uitdaging naast het normale onderwijsprogramma? Kies dan voor een van de Honours Modules hoofdfase 1.

Honours Modules - hoofdfase 1

  • Honoursprogramma Geneeskunde
  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
  • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

Wil je in het derde en/of vierde jaar van de opleiding extra uitdaging naast het normale onderwijsprogramma? Kies dan voor een van de Honours Modules hoofdfase 2 en 3. Voor deze modules gelden instroomeisen en een selectieprocedure.

Honours Modules - hoofdfase 2 en 3

  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
  • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 31 augustus 2021