Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Ergotherapie

Als ergotherapeut begeleid je mensen van alle leeftijden en kun je bij tal van sociaal maatschappelijk organisaties en zorginstellingen aan de slag. Denk aan een revalidatiecentrum, ziekenhuis, verpleeghuis, school of GGZ. Je kunt natuurlijk ook je eigen praktijk starten.

WERKVELDEN

Er zijn verschillende werkgebieden waar je als ergotherapeut aan de slag kunt. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

 • Eigen praktijk
  Ben je een ondernemend type? Dan kun je tijdens de opleiding in het vierde jaar al een eigen praktijk starten.
   
 • De gezondheidszorg
  Je gaat aan de slag in een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling. In deze instellingen werk je altijd samen met andere professionals in een team rond de cliënt. Je richt je op het weer kunnen oppakken van de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld in de thuissituatie.
   
 • Het bedrijfsleven
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren over de inrichting van de werkplek –  zoals over een speciale stoel - of je geeft advies bij terugkeer naar werk na afwezigheid in verband met burn-out of langdurige ziekte. Dit zijn maar enkele voorbeelden.
   
 • De overheid
  Je werkt bijvoorbeeld als adviseur bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die functie geef je advies over een rolstoel of woningaanpassing of informeer je mantelzorgers over het voorkomen van overbelasting.
   
 • Het onderwijs
  Je vergroot bijvoorbeeld de mogelijkheden van kinderen met beperkingen om mee te doen aan activiteiten op school. Je werkt met kinderen die moeite hebben met knutselen, schrijven of met de concentratie in de klas. Je ondersteunt en adviseert docenten en ouders.
   
 • De welzijnszorg
  Je geeft bijvoorbeeld adviezen en trainingen in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking om bijvoorbeeld te leren een maaltijd te koken. Of je geeft trainingen aan mensen met een psychische beperking over het oppakken van zinvolle dagbesteding, zoals een hobby.

KANSEN MET ERGOTHERAPIE

Afgestudeerde ergotherapeuten geven aan tevreden te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt. 95% heeft 1,5 jaar na afstuderen een functie op hbo-niveau binnen hun eigen of een aanverwante opleidingsrichting. 83% geeft aan dat hun opleiding goed aansloot bij hun huidige functie. De werkloosheid onder de afgestudeerden is 1,5 jaar na afstuderen 1,2% (HBO-Monitor 2017-2018). Onderstaande informatie is afkomstig van studiekeuze123.nl.

Toekomstperspectief

Mensen worden steeds ouder. De vergrijzing neemt toe en dit betekent dat er op den duur niet genoeg mensen en middelen zijn om dit op te vangen. Er wordt van mensen verwacht dat ze langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.

De meeste zorgprofessionals worden op dit moment opgeleid vanuit het perspectief ‘zorgen voor’. Dit geldt niet voor ergotherapie. Het beroep van ergotherapeut werkt vanuit een ‘zorgen dat’ perspectief. Mensen zelf in staat stellen om de dagelijkse activiteiten die zij willen doen kunnen (blijven) doen. Kijkend naar het hierboven beschreven toekomstbeeld biedt dit veel perspectief voor het beroep van ergotherapeut. Ergotherapie is een beroep voor de toekomst (Ergotherapie NL).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 3 oktober 2018