Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Ergotherapie

Ergotherapie kan op veel verschillende momenten en situaties worden ingezet; na een ongeval, bij een ziekte, na een burn-out, een hersenbloeding of bij eenzaamheid. Als ergotherapeut begeleid je dan ook mensen van alle leeftijden en kun je bij tal van sociaal-maatschappelijke organisaties en zorginstellingen aan de slag.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken in een revalidatiecentrum, ziekenhuis, wijkcentrum, verpleeghuis, school of een polikliniek in de geestelijke gezondheidszorg. Een ergotherapeut gaat vaak naar de mensen toe om ondersteuning te bieden op de plek waar die nodig is. Denk hierbij aan een huisbezoek, een bezoek op school of op de werkplek.
Je kunt ook je eigen praktijk starten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Binnen het vakgebied is het goed mogelijk je verder te specialiseren. Je kunt je bijvoorbeeld richten op een specifieke doelgroep zoals kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

De meeste zorgprofessionals worden op dit moment opgeleid vanuit het perspectief ‘zorgen voor’. Dit geldt niet voor ergotherapie. Het beroep van ergotherapeut werkt vanuit een ‘zorgen dat’ perspectief. Mensen zelf in staat stellen om de dagelijkse activiteiten die zij willen doen kunnen (blijven) doen. Kijkend naar bijvoorbeeld trends als vergrijzing biedt dit veel perspectief voor het beroep van ergotherapeut. Ergotherapie is een beroep voor de toekomst (Ergotherapie NL).

WERKVELDEN

Er zijn verschillende werkgebieden waar je als ergotherapeut aan de slag kunt. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Je gaat aan de slag in een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling. In deze instellingen werk je altijd samen met andere professionals in een team rond de cliënt. Je richt je op het weer kunnen oppakken van de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren over de inrichting van de werkplek –  zoals over een speciale stoel - of je geeft advies bij terugkeer naar werk na afwezigheid in verband met burn-out of langdurige ziekte.

Je werkt bijvoorbeeld als adviseur bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die functie geef je advies over een rolstoel of woningaanpassing of informeer je mantelzorgers over het voorkomen van overbelasting.

Je draagt bij aan de mogelijkheden van kinderen met beperkingen om mee te doen aan activiteiten op school. Je werkt met kinderen die moeite hebben met knutselen, schrijven of met de concentratie in de klas. Je ondersteunt en adviseert docenten en ouders.

Je geeft bijvoorbeeld adviezen en trainingen in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking om bijvoorbeeld te leren een maaltijd te koken. Of je geeft trainingen aan mensen met een psychische beperking over het oppakken van zinvolle dagbesteding, zoals een hobby.

Ben je een ondernemend type? Dan kun je tijdens de opleiding in het vierde jaar al een eigen onderneming starten met behulp
van de leerlijn ondernemen.

KANSEN MET ERGOTHERAPIE

Afgestudeerde ergotherapeuten geven aan tevreden te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt. 95% heeft 1,5 jaar na afstuderen een functie op hbo-niveau binnen hun eigen of een aanverwante opleidingsrichting. 83% geeft aan dat hun opleiding goed aansloot bij hun huidige functie. De werkloosheid onder de afgestudeerden is 1,5 jaar na afstuderen 1,2% (HBO-Monitor 2017-2018). Onderstaande informatie is afkomstig van studiekeuze123.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 mei 2020