Hogeschool van Amsterdam

Studielast

De opleiding Engineering biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Verder besteed je circa 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Bindend Afwijzend Studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 augustus 2020