Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Na de succesvolle afronding van de opleiding Engineering, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je kunt gaan werken, maar je kunt ook kiezen voor een vervolgstudie, een zogenaamde master.

Misschien wil je een master Computer Engineering, Electrical Engineering of Embedded Systems gaan halen aan een Technische Universiteit. Of een master Artificial Intelligence aan bijvoorbeeld de UVA of de VU in Amsterdam. Mogelijk stellen deze instellingen aanvullende instroomeisen. Informeer bij hen naar de actuele eisen.

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 februari 2016