Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Engineering

De bachelor Engineering van de HvA leidt jou op tot een breed inzetbare ingenieur. In jaar 1 en 2 volg je een van de vier leerroutes, maar doe je ook kennis op van andere leerroutes. Vanaf jaar 2 kies je een richting waarin je afstudeert.

Op deze pagina:

Jaar 1

Bij je inschrijving voor onze bachelor Engineering kies je een leerroute:

Het eerste jaar is verdeeld in vier blokken van tien weken.
In elk blok krijg je drie vakken of projecten van elk 5 studiepunten.

Blok 1

  • Alle studenten van alle leerroutes krijgen het vak Wiskunde
  • Daarnaast volg je een theoretisch vak in combinatie met een project waarin je je kennis toepast
  • We begeleiden jou intensief. Als we samen ervaren dat een andere leerroute (nog) beter bij jou past, mag je overstappen

Blok 2

  • Je volgt weer een theoretisch vak in combinatie met een project waarin je je kennis toepast
  • Je volgt een ‘Kroonvak’ van een andere leerroute

Blok 3 en 4

In elk blok volg je twee theoretische vakken in combinatie met een project waarin je je kennis toepast.

Jaar 2

Vanaf jaar 2 kies je een richting. Globaal is de opzet van jaar 2 als volgt:

  • In semester 1 volg je vakken en projecten binnen je leerroute
  • In semester 2 doe je zowel een combinatie van een vak + project binnen je leerroute als een vak buiten je leerroute

Jaar 3

In je derde jaar verken je de wereld buiten je leerroute: je loopt stage en doet een minor. Misschien wel in het buitenland.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kunt een minor van 30 EC (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 EC.

Stage tijdens je bachelor Engineering

Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf. En je past je schoolkennis toe in de echte wereld.

Jaar 4

In het eerste semester verdiep je je in een richting die aansluit op je leerroute. In het tweede semester doe je een afstudeeropdracht.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 24 oktober 2019