Hogeschool van Amsterdam

Afstudeerrichtingen

Aan het einde van jaar 1 kies je één uit zeven afstudeerrichtingen. In jaar 2 en 4 verdiep je je verder in deze richting en in jaar 4 doe je ook een afstudeeropdracht.

Overal in de industrie zoekt men naar het optimaliseren van technische processen zoals operationele, onderhouds- en fabricageprocessen. Lean en Six Sigma (technieken gericht op het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen) spelen hierbij een belangrijke rol. Ook nieuwe technieken zoals digitaal produceren (on demand en/of klantspecifiek/customized) worden steeds belangrijker en moeten blijvend onderzocht en verbeterd worden.

Om de bedrijfsprocessen beter te begrijpen en te verbeteren wordt vaak modellering toegepast. Het business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde levert, creëert en realiseert. Hierin zijn financiële gegevens en technische en organisatorische variabelen opgenomen. En omdat er steeds vaker veel data beschikbaar is, zijn big data-technieken een belangrijk onderdeel binnen deze specialisatie.

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Leerroute Technische bedrijfskunde

Je leert alles over het ontwerpen en produceren in serie (gebruiksvoorwerpen of -apparatuur voor consumenten of professionals).

Je kunt volgens specifieke vormgeving ontwerpen. Ook kun je een product systematisch (laten) ontwerpen dat naast technische eisen nog andere eisen kent zoals produceerbaarheid, kosten of onderhoud. Daarnaast is er binnen deze richting ook volop aandacht voor de nieuwe mogelijkheden van het digitaal produceren (zoals 3D-printen) en hergebruik van materialen.

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Leerroute Product Ontwerpen

Binnen deze richting ligt de focus op intelligente apparaten die data kunnen verwerven, inlezen, bewerken en interpreteren. Daar zijn sensoren voor nodig. Steeds vaker communiceren deze apparaten ook met elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden, bijvoorbeeld via het internet.

Het internet biedt nieuwe mogelijkheden om eenvoudig en van verschillende plekken data te verzamelen, uit te wisselen en te analyseren. Vaak spreekt men dan over het Internet of Things. 

Binnen deze richting ligt de nadruk op analoge en digitale hardware (elektronica en computertechniek). Met deze hardware en sensortechniek maak je apparatuur (fysica en elektronica). Een belangrijk onderdeel is ook de software want hiermee kunnen signalen worden bewerkt, opgeslagen en uitgewisseld. Bij deze software ligt de nadruk op embedded software en minder op gebruikersapplicaties. 

Je leert Intelligent Devices and Sensors ontwerpen, bijvoorbeeld in je mobiele telefoon, medische apparatuur, domotica en slimme elektronica in je auto.

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Leerroute Elektrotechniek

Mens en machine gaan steeds intenser met elkaar om. Maar hoe ontwerp je een apparaat, machine of voertuig zo dat wij er goed mee om kunnen gaan?

Snap je het? Kun je het handig en veilig gebruiken? Je moet apparatuur ook in stressvolle omstandigheden eenvoudig kunnen bedienen.

Binnen deze richting ontmoeten de fysieke en mentale wereld elkaar. Je verdiept je in de psychologie van de gebruiker en de fysieke eigenschappen van het apparaat.

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Leerroute Product Ontwerpen

Binnen deze richting gaat het om constructies die sterk, groot of speciaal zijn. Ze worden gebouwd volgens unieke eisen. Je moet alles weten van mechanica, materialen en constructietechniek. 

Je verdiept je in allerlei soorten Mechanical Engineering: van een kraan tot een speciale container of een licht maar oersterk frame voor een voertuig. 

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Werktuigbouwkunde

Mechatronics and Robotics gaat over fijnmechanische apparatuur en geavanceerde meet- en regeltechniek. Motoren, aandrijvingen en stuurelektronica die tot op de millimeter nauwkeurig samenwerken. Software die het geheel bestuurt. 

Robotica is een speciaal onderdeel van deze richting. Industriële robots en toepassingen in en om het huis worden steeds belangrijker. 

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Oriëntatie Engineering
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde

Je verdiept je in de wereld van duurzame energie. Opwekking, distributie en opslag van zonne-, wind en elektrische energie.

Maar ook:

Schone motoren en aandrijvingen van voertuigen, onze energiebehoefte in huis of de nieuwste accutechnologie voor je auto. 

Lever jij straks een bijdrage aan oplossingen voor de belangrijkste vragen van én voor onze toekomst?

Deze richting kun je doen als je kiest voor:

 • Brede Orientatie Engineering
 • Werktuigbouwkunde

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 mei 2019