Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar

MBO-vertraging door coronamaatregelen

Let op! Voor studiejaar 2021-2022 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2021 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Werkervaring

Als je aan bovenstaande eisen voldoet ben je toelaatbaar tot de opleiding. Om de studie in vier jaar af te kunnen ronden worden er echter ook eisen gesteld aan het soort werk dat je doet; je moet een zogenoemde relevante werkkring hebben. Voor deze opleiding geldt als relevante werkkring dat je bij een industrieel bedrijf werkt, waar bovendien de mogelijkheid is om je op hbo-niveau te ontwikkelen. Voorbeelden zijn machinefabrieken, energiebedrijven, grotere installatiefirma's, ingenieursbureaus, service companies etc.

Waarom is werkervaring van belang?

Bij een voltijdstudie van vier jaar wordt per jaar een programma van 60 studiepunten aangeboden (staat gelijk aan een 40-urige werkweek). Bij deeltijd is dit uiteraard niet mogelijk. Bij Engineering is er voor gekozen een programma van veertig studiepunten aan te bieden. Naast de lessen op maandagmiddag en maandagavond betekent dat dus veel zelfstudie. De overige twintig punten worden verantwoord door je werkervaring. De opleiding gebruikt een aparte procedure om dit vast te stellen. Als je dus geen relevante werkervaring hebt zul je die zo snel mogelijk moeten vinden, in principe binnen één jaar na start van de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 februari 2021