Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Cyber Security Ad

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeldprocedure en de studiekeuzecheck van de opleiding Cyber Security Associate degree.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Ad Cybersecurity. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 80156). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Inschrijven en studiekeuzecheck 2022-2023

Voor studiejaar 2022-2023 kun je je vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het voor de opleiding helaas niet meer mogelijk om het dagdeel van de studiekeuzecheck op onze locatie aan te bieden. De studiekeuzecheck is nog steeds een verplicht onderdeel van het inschrijfproces en daarom zal deze worden omgezet in een online studiekeuzecheck.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie. Ben je al ingeschreven voor de opleiding en heb je je aangemeld voor de studiekeuzecheck? Houd dan ook je mail in de gaten.

Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is een verkeerde studiekeuze. De check is wederzijds: jij krijgt een mooie kans om nog een keer te checken of de opleiding echt bij jou past. Andersom kijkt de opleiding of jij de juiste verwachtingen, vaardigheden en inzet hebt om met succes te kunnen studeren.

De HvA vindt een goede studiekeuze zo belangrijk dat deelname aan de studiekeuzecheck voor alle voltijdopleidingen verplicht is gesteld. Daarna krijgt elke student een studiekeuzeadvies.

Data en onderdelen

De studiekeuzecheck voor deze opleiding vindt online plaats. De data hiervan volgen.

De check bestaat uit de volgende onderdelen:

Vooraf (thuis):

  • Je maakt een voorbereidingsopdracht: je bekijkt een online video over phishing en hacking. Daarbij moet je antwoord geven op een aantal vragen en een aantal opdrachten uitvoeren die in verband staan met de kijkopdracht.
  • Je vult een vragenlijst in.

Tijdens de studiekeuzecheck datum:

  • Je volgt een presentatie met daarin een kennismaking met de opleiding en aansluitend een deel over cybersecurity in het algemeen

Na de SKC geven wij iedere student een advies. Dat advies is niet bindend, ook bij een negatief advies kan je de opleiding volgen. Het blijft jouw eigen keuze.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 11 november 2021