Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Cyber Security Ad

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeldprocedure en de studiekeuzecheck van de opleiding Cyber Security Associate degree. Vanwege het coronavirus zal het dit jaar anders gaan dan normaal.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Ad Cybersecurity. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 80156). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Inschrijven en studiekeuzecheck 2021-2022

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor studiejaar 2021-2022. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het voor de opleiding helaas niet meer mogelijk om het dagdeel van de studiekeuzecheck op onze locatie aan te bieden. De studiekeuzecheck is nog steeds een verplicht onderdeel van het inschrijfproces en daarom zal deze worden omgezet in een online studiekeuzecheck.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie. Ben je al ingeschreven voor de opleiding en heb je je aangemeld voor de studiekeuzecheck? Houd dan ook je mail in de gaten.

Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is een verkeerde studiekeuze. De check is wederzijds: jij krijgt een mooie kans om nog een keer te checken of de opleiding echt bij jou past. Andersom kijkt de opleiding of jij de juiste verwachtingen, vaardigheden en inzet hebt om met succes te kunnen studeren.

De HvA vindt een goede studiekeuze zo belangrijk dat deelname aan de studiekeuzecheck voor alle voltijdopleidingen verplicht is gesteld. Daarna krijgt elke student een studiekeuzeadvies.

Data en onderdelen

De studiekeuzecheck voor deze opleiding vindt niet meer plaats voor aankomend studiejaar. Een studiekeuzedag is van 10:00 tot 16:00 uur. De check bestaat uit de volgende onderdelen:

Vooraf (thuis):

  • Je maakt een voorbereidingsopdracht: je bekijkt een online video over phishing en hacking. Daarbij moet je antwoord geven op een aantal vragen en een aantal opdrachten uitvoeren die in verband staan met de kijkopdracht.

Tijdens de studiekeuzedag:

  • Je vult een online vragenlijst in
  • Je volgt een college met daarin een kennismaking met de opleiding en aansluitend een deel over cybersecurity in het algemeen
  • Je volgt daarna een praktijkles, daarin wordt een aantal opdrachten verstrekt die in een groep van 3 á 4 studenten moeten worden afgerond.
  • De studiekeuzecheck wordt afgerond met een groepspresentatie aan de hand van de resultaten van de praktijkopdracht.
  • Deze presentatie wordt ook beoordeeld.

Op de dag van de studiekeuzecheck maak je ook kennis met je aanstaande medestudenten en docenten

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 6 januari 2021