Toelatingseisen

Creative Business

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding word je uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck (SKC). Afhankelijk van je voorbereiding voor de SKC en je motivatie om te kiezen voor de opleiding, krijg je een positief of negatief advies. Bij een negatief advies verwachten we dat je je uitschrijft voor de opleiding.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?

Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een mbo-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over Deficiëntie- en opfriscursussen .

Creative Business heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in de hoofdfase. Je kunt uitsluitend instromen in de hoofdfase als je een propedeuse hebt behaald van een opleiding met hetzelfde CROHO of een propedeuse hebt behaald van een branchegerelateerde hbo- of wo-opleiding (op basis van diplomavergelijking) en na een positief advies van de propedeuse-coördinator. De opleidingsmanager beslist over de toelating.

Hoe werkt het?

Je geeft je op bij Studielink als hogerejaars en je volgt daar verder de procedure. Tegelijkertijd geef je vóór 1 mei 2022 bij het onderwijsbureau van CB aan dat je in aanmerking wilt komen voor plaatsing in het tweede jaar. Je stuurt zo spoedig mogelijk relevante bewijzen op via deze link : kopie diploma’s, cijferlijsten, boekenlijsten en een motivatiebrief (maximaal 1 A4). Na een positieve beoordeling van deze bewijzen plant het onderwijsbureau een beoordelend gesprek voor jou in en laat jou weten welk materiaal je van tevoren moet opsturen voor dat gesprek.

De opleidingsmanager van CB beoordeelt of je op basis van je behaalde diploma’s en het advies van de propedeuse-coördinator in aanmerking komt voor plaatsing in jaar 2.

Na 1 mei 2022 nemen wij geen aanmeldingen meer in behandeling.

Contactgegevens Onderwijsbureau

Tel: 020 – 5951700

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.

Meer informatie over Diplomawaardering .

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 7 juli 2021