Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Creative Business deeltijd

Communicatie en media staan niet los van elkaar. Daarom bieden wij je een programma met veel keuzemogelijkheden. Je wordt een mediaprofessional die alles weet over communicatie of een communicatieprofessional die alles weet van media. Creative Business deeltijd maakt gebruik van een uniek onderwijsprogramma: Stones. In het eerste jaar maak je kennis met de basis van het vakgebied communicatie en de wijze waarop media ingezet kan worden om een verhaal te vertellen. In het tweede en derde jaar kun je stones kiezen en in het derde jaar ook nog een minor, waardoor je zelf richting geeft aan je studie. Ook zijn er keuzemogelijkheden bij het afstuderen.

FLEXIBEL IN VORM

Naast keuzevrijheid in inhoud, bieden we je ook keuzes in de vorm. Onze werkvormen zijn blended: een mix van digitale colleges en coaching, praktijkopdrachten en colleges die je op de Amstelcampus volgt. Er zijn in het vierde jaar mogelijkheden om af te studeren en het portfolio-eindassessment binnen een half jaar af te ronden.

Het Communicatie/mediavak is constant in verandering. Om aan te sluiten op deze veranderingen is onderwijsvernieuwing daar een belangrijk onderdeel van. Houd er rekening mee dat het curriculum anders kan worden gedurende de studie.

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

JAAR 1: PROPEDEUSE

Het propedeusejaar bestaat uit vier blokken. Hieronder vind je een overzicht van de modules in blok 1 t/m 4.

Doorstromen naar het tweede jaar

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen voor je propedeusediploma. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer, dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 augustus 2021