Studielast

Creative Business deeltijd

Bij deze opleiding heb je per week ongeveer 2,5 dag studielast. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

Het onderwijs bestaat uit kennisverwerving, het aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van (zelf)reflectie en onderzoeksvaardigheden. Dit ontwikkel je via verschillende onderwijsvormen. De contacttijd is ongeveer 8 uur per week en is op vrijdag.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren met medestudenten aan het oplossen van het beroepsvraagstuk in de stone die je volgt, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel op de inhoud als op de manier waarop je leert. Daarna wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiewerkbegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer, dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 3 augustus 2021