Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2/3/4

Jaar 2

In de loop van het eerste jaar ga je een leerroute kiezen. Je stapt dan over naar ons nieuwe onderwijs: Stones.

Het studieprogramma is flexibel en modulair (stones verdeeld over impactgebieden) waarbij je als student je eigen leerroute en tempo kan uitstippelen. Er is flexibiliteit in inhoud, tempo, en in toets- en lesvormen. Intensieve coaching helpt bij het maken van keuzes in je leerroute. Het studieprogramma is daarmee geschikt voor uiteenlopende studenten die wel eenzelfde doel voor ogen hebben: hun talenten ontwikkelen op het gebied van communicatie en media.

Vanaf niveau 2 kun je binnen de niveaus zelf de volgorde bepalen van de stones die je volgt. Ons programma is zo opgebouwd dat elke stone van 15 ects binnen een niveau én op zichzelf staat én bijdraagt aan de opbouw van jouw ontwikkeling naar de eindkwalificaties: het niveau op het gebied van kennis, vaardigheden, reflectie en onderzoek dat je behaald hebt na afronden van de opleiding. We toetsen jouw ontwikkeling in de vorm van een tussenassessment als afsluiting van niveau 2. Daar worden alle eindkwalificaties op tussenniveau in samenhang getoetst aan de hand van bewijsstukken.

Jaar 3 en 4

Voor niveau 3 kies je wederom voor stones die aansluiten bij jouw persoonlijke studieroute, ook nu weer in goed overleg met je coach. Nu wordt je definitieve leerroute goed zichtbaar. Heb je je meer gericht op communicatie, op media of heb je voor een brede route gekozen? Op niveau 3 kun je ook kiezen voor stones in de vorm van een challenge van 30 studiepunten. Dit is een specifieke onderwijsvorm waarbij we werken aan een complex vraagstuk dat vanuit verschillende disciplines benaderd wordt.

Afstuderen

Tijdens het afstuderen haal je nog één keer het allerbeste uit jezelf. Je hebt alle eindkwalificaties behaald tijdens je eindassessment en nu mag je knallen in een beroepsrol en onderwerp waarin jij talentvol bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 6 maart 2021