Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en intake

Creative Business deeltijd

Wil je in september 2021 met je opleiding beginnen, schrijf je dan in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving uiterlijk op 31 augustus 2021.

Wij houden met elke student een intakegesprek voordat de opleiding begint. Tijdens dit intakegesprek geven we je een advies over je geschiktheid voor deze deeltijdstudie. We kijken onder andere naar je motivatie, je werkveld en de mate waarin je je verdiept hebt in de opleiding.

Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een werkplekscan in, die jou en ons inzicht geeft of jouw werkplek voldoende aansluit bij de opleiding. Het intakegesprek is onderdeel van de Studiekeuzecheck en duurt ongeveer een halfuur.

Na jouw aanmelding ontvang jij een uitnodiging voor het intakegesprek.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Creative Business. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 35516). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 28 mei 2021