Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4: Afstudeerfase

In het vierde jaar kies je een afstudeervariant. Je kunt bij ons kiezen of je wil afstuderen met een onderzoek, met een ondernemingsplan of met een beroepsproduct.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 juli 2019