Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1: propedeuse

Het propedeusejaar bestaat uit vier blokken. Hieronder vind je een overzicht van de modules in blok 1 t/m 4.


Doorstromen naar het tweede jaar 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen voor je propedeusediploma. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA)

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer, dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 juli 2019